รหัสสินค้า :2N2484
ผู้ผลิต :Motorola
ประเภท : Transistor

2N2484 Motorola

Contact us