รหัสสินค้า : 2N2326
ผู้ผลิต : Motorola
ประเภท : SCR

Contact us