รหัสสินค้า :2N2326
ผู้ผลิต :Motorola
ประเภท : SCR

2N2326 Motorola

Contact us