รหัสสินค้า : 16CTQ100S
ผู้ผลิต : International Rectifier
ประเภท : Diode

Contact us