รหัสสินค้า :16CTQ100S
ผู้ผลิต :International Rectifier
ประเภท : Diode

16CTQ100S International Rectifier

Contact us