รหัสสินค้า :2N2222A
ผู้ผลิต :STMicroelectronics
ประเภท : Transistor

2N2222A STMicroelectronics

Contact us