รหัสสินค้า :2N1304
ผู้ผลิต :Motorola
ประเภท : Transistor

2N1304 Motorola

Contact us