รหัสสินค้า :2MBI75S-120-03
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IGBT Module

2MBI75S-120-03 Fuji Electric

Contact us