รหัสสินค้า :2MBI75S-120
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IGBT Module

2MBI75S-120 Fuji Electric

Contact us