รหัสสินค้า :2MBI75N-120
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IGBT Module

2MBI75N-120 Fuji Electric

Contact us