รหัสสินค้า :2MBI75L-120
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IGBT Module

2MBI75L-120 Fuji Electric

Contact us