รหัสสินค้า :2MBI600VXA-120E-50
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IGBT Module

2MBI600VXA-120E-50 Fuji Electric

Contact us