รหัสสินค้า :2MBI600VD-060-50
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IGBT Module

2MBI600VD-060-50 Fuji Electric

Contact us