รหัสสินค้า :2MBI50N-120H
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IGBT Module

2MBI50N-120H Fuji Electric

Contact us