รหัสสินค้า : 16CTQ100
ผู้ผลิต : Vishay Semiconductor
ประเภท : Diode

Contact us