รหัสสินค้า :16CTQ100
ผู้ผลิต :Vishay Semiconductor
ประเภท : Diode

16CTQ100 Vishay Semiconductor

Contact us