รหัสสินค้า :2MBI50N-120
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IGBT Module

2MBI50N-120 Fuji Electric

Contact us