รหัสสินค้า :2MBI50L-120
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IGBT Module

2MBI50L-120 Fuji Electric

Contact us