รหัสสินค้า :2MBI50F-120
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IGBT Module

2MBI50F-120 Fuji Electric

Contact us