รหัสสินค้า :GBU8K
ผู้ผลิต :Vishay Semiconductor
ประเภท : Bridge Rectifier

GBU8K Vishay Semiconductor

Contact us