รหัสสินค้า :GBPC3510W
ผู้ผลิต :International Rectifier
ประเภท : Bridge Rectifier

GBPC3510W International Rectifier

Contact us