รหัสสินค้า :GBJ2510
ผู้ผลิต :Diodes Inc.
ประเภท : Bridge Rectifier

GBJ2510 Diodes Inc.

Contact us