รหัสสินค้า :GBJ2506-F
ผู้ผลิต :Diodes Inc.
ประเภท : Bridge Rectifier

GBJ2506-F Diodes Inc.

Contact us