รหัสสินค้า :2MBI400U2B-060
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IGBT Module

2MBI400U2B-060 Fuji Electric

Contact us