รหัสสินค้า :2MBI400NK-060
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IGBT Module

2MBI400NK-060 Fuji Electric

Contact us