รหัสสินค้า :2MBI300UC-120-50
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IGBT Module

2MBI300UC-120-50 Fuji Electric

Contact us