รหัสสินค้า :160MT160KB
ผู้ผลิต :International Rectifier
ประเภท : Bridge Rectifier

160MT160KB International Rectifier

Contact us