รหัสสินค้า : 160MT160KB
ผู้ผลิต : International Rectifier
ประเภท : Bridge Rectifier

Contact us