รหัสสินค้า :2MBI300U4D-120-50
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IGBT Module

2MBI300U4D-120-50 Fuji Electric

Contact us