รหัสสินค้า :2MBI300U2B-060
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IGBT Module

2MBI300U2B-060 Fuji Electric

Contact us