รหัสสินค้า :2MBI300TC-060
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IGBT Module

2MBI300TC-060 Fuji Electric

Contact us