รหัสสินค้า :2MBI300S-120
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IGBT Module

2MBI300S-120 Fuji Electric

Contact us