รหัสสินค้า :2MBI300P-140-03
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IGBT Module

2MBI300P-140-03 Fuji Electric

Contact us