รหัสสินค้า : FM600TU-2A
ผู้ผลิต : Mitsubishi
ประเภท : MOSFET Module

Contact us