รหัสสินค้า : FM600TU-07A
ผู้ผลิต : Mitsubishi
ประเภท : MOSFET Module

Contact us