รหัสสินค้า :FM50DY-10S
ผู้ผลิต :Mitsubishi
ประเภท : MOSFET Module

FM50DY-10S Mitsubishi

Contact us