รหัสสินค้า :2MBI300P-140
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IGBT Module

2MBI300P-140 Fuji Electric

Contact us