รหัสสินค้า : FM50DY-10
ผู้ผลิต : Mitsubishi
ประเภท : MOSFET Module

Contact us