รหัสสินค้า :FM50DY-10
ผู้ผลิต :Mitsubishi
ประเภท : MOSFET Module

FM50DY-10 Mitsubishi

Contact us