รหัสสินค้า : FM400TU-07A
ผู้ผลิต : Mitsubishi
ประเภท : MOSFET Module

Contact us