รหัสสินค้า : 160MT140K
ผู้ผลิต : International Rectifier
ประเภท : Bridge Rectifier

Contact us