รหัสสินค้า :160MT140K
ผู้ผลิต :International Rectifier
ประเภท : Bridge Rectifier

160MT140K International Rectifier

Contact us