รหัสสินค้า :2MBI300N-060-01
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IGBT Module

2MBI300N-060-01 Fuji Electric

Contact us