รหัสสินค้า :FD1600A-60
ผู้ผลิต :Mitsubishi
ประเภท : Diode Module

FD1600A-60 Mitsubishi

Contact us