รหัสสินค้า : FCA75CC50
ผู้ผลิต : SanRex
ประเภท : MOSFET Module

Contact us