รหัสสินค้า : FBA50CA50
ผู้ผลิต : SanRex
ประเภท : MOSFET Module

Contact us