รหัสสินค้า :2MBI300LB-060
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IGBT Module

2MBI300LB-060 Fuji Electric

Contact us