รหัสสินค้า :F1892DH600
ผู้ผลิต :Crydom Corporation
ประเภท : SCR/Diode Module

F1892DH600 Crydom Corporation

Contact us