รหัสสินค้า :F0810MH
ผู้ผลิต :STMicroelectronics
ประเภท : SCR

F0810MH STMicroelectronics

Contact us