รหัสสินค้า :2MBI25F-120
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IGBT Module

2MBI25F-120 Fuji Electric

Contact us