รหัสสินค้า :2MBI200UM-120-50
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IGBT Module

2MBI200UM-120-50 Fuji Electric

Contact us