รหัสสินค้า : 05DZ51
ผู้ผลิต : Sharp
ประเภท : Integrated Circuit

Contact us