รหัสสินค้า :ETK81-060B
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : Transistor Module

ETK81-060B Fuji Electric

Contact us