รหัสสินค้า :ETK81-050
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : Transistor Module

ETK81-050 Fuji Electric

Contact us