รหัสสินค้า :2MBI200U4H-120
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IGBT Module

2MBI200U4H-120 Fuji Electric

Contact us