รหัสสินค้า :DZ600N16KB01
ผู้ผลิต :Infineon
ประเภท : Diode Module

DZ600N16KB01 Infineon

Contact us